Inschrijven

Waarom Dordrecht Academy

Dordrecht Academy is een samenwerkingsverband van Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland en Christelijke Hogeschool Ede. Deze hogescholen hebben samen Dordrecht Academy opgericht om te voorzien in de sterke vraag naar hbo-opgeleide medewerkers in de Drechtsteden. De regio kampt met een tekort aan praktisch, hbo-geschoold personeel, vooral in de zorg, de techniek en het onderwijs. Er is een duidelijke behoefte aan professionals, die kennis hebben van de laatste (technologische) ontwikkelingen én die met hun vaardigheden innovatie op gang kunnen brengen.

Tegelijk zijn de mogelijkheden voor (op)scholing op praktisch, hbo-niveau in de Drechtsteden beperkt. Scholieren en mbo-studenten verlaten vaak de regio om ergens anders bacheloronderwijs te volgen. Te weinig bachelorafgestudeerden komen terug om in de Drechtsteden te gaan werken. Voor werknemers die zich dichtbij huis, in deeltijd verder willen ontwikkelen, is er weinig keus. Dordrecht Academy brengt hier verandering in! Aan de Dordrecht Academy volgen studenten een hbo-opleiding zonder dat zij hiervoor ver hoeven te reizen.

Hbo-opleidingen voor en door de regio

Dordrecht Academy biedt tweejarige, praktische hbo-opleidingen: Associate degrees. De opleidingen zijn helemaal gericht op de Drechtsteden en worden inhoudelijk voor en in samenwerking met werkgevers uit de Drechtsteden gemaakt. Na afronding van hun studie hebben studenten een internationaal, door de overheid erkend hbo-diploma op zak, dat nauw aansluit op de regionale arbeidsmarkt en de beroepen van de toekomst. Studenten krijgen tijdens hun opleiding les van docenten van Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland of Christelijke Hogeschool Ede. Deze hogescholen stellen ook de lesprogramma’s samen.

                   

Praktisch en kleinschalig onderwijs

Het onderwijs aan Dordrecht Academy is praktisch en kleinschalig. Studenten leren het vak in de praktijk, afgestemd op de Drechtsteden. Wij geloven dat als studenten op een actieve en praktische manier bezig zijn met de leerstof, zij beter en langer onthouden wat zij hebben geleerd. Door te leren én te doen, ervaren zij waarvoor ze worden opgeleid en hoe hun toekomstige functie eruit kan zien. Tijdens de opleiding werken studenten dan ook aan projecten van vooruitstrevende bedrijven uit de regio Drechtsteden. Door het kleinschalige karakter van Dordrecht Academy is er veel persoonlijke begeleiding en coaching. Dordrecht Academy verzorgt zowel voltijd als deeltijd/duaal onderwijs.

 

Meer dan alleen onderwijs

Eén plek voor studenten, werkgevers én werknemers
Wij bieden opleidingen van
Wij bieden opleidingen van